Informatie en toestemming voor het gebruik van cookies

Veelgestelde vragen

 

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door gebruikers bezochte sites naar hun terminals sturen, waar ze worden opgeslagen voordat ze bij een volgend bezoek opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden. Cookies c.d. “Derden” worden in plaats daarvan ingesteld door een andere website dan die de gebruiker bezoekt. Dit komt omdat op elke site elementen (afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar webpagina’s van andere domeinen, enz.) Aanwezig kunnen zijn die zich op andere servers bevinden dan die van de bezochte site.

 

 1. Waar zijn cookies voor?

Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt: computer authenticatie, sessiemonitoring, opslag van informatie over specifieke configuraties betreffende gebruikers die toegang hebben tot de server, voorkeuren opslaan, enz.

 

 1. Wat zijn “technische” cookies?

Dit zijn cookies die worden gebruikt om te bladeren of om een door de gebruiker gevraagde service aan te bieden. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal rechtstreeks door de eigenaar van de website geïnstalleerd.

Zonder het gebruik van deze cookies kunnen sommige operaties niet worden uitgevoerd of zouden ze complexer en/of minder veilig zijn, zoals thuisbankieren (weergave van rekeningafschriften, bankoverschrijvingen, facturen, enz.), Voor de welke cookies, waarmee u de identificatie van de gebruiker binnen de sessie kunt maken en behouden, zijn essentieel.

 

 1. Analytics-cookies zijn “technische” cookies?

No. De Garant (zie bepaling van 8 mei 2014) verklaarde dat ze alleen als technische cookies kunnen worden behandeld als ze worden gebruikt om de site rechtstreeks te optimaliseren door de eigenaar van de site zelf, die informatie in geaggregeerde vorm over het aantal gebruikers en op hoe deze de site bezoeken. Onder deze voorwaarden gelden voor cookie koekjes dezelfde regels, in termen van informatie en toestemming, voor technische cookies.

 

 1. Wat zijn “profilerende” cookies?

Dit zijn cookies die worden gebruikt om de navigatie van de gebruiker in het netwerk bij te houden en om profielen te maken op basis van zijn smaak, gewoonten, keuzes, enz. Met deze cookies kunnen reclameboodschappen worden verzonden naar de terminal van de gebruiker in overeenstemming met de voorkeuren die al door dezelfde gebruiker worden getoond tijdens het online browsen.

 

 1. Is toestemming van de gebruiker vereist om cookies op uw terminal te installeren?

Het hangt af van de doeleinden waarvoor cookies worden gebruikt en daarom als het om “technische” of “profilerende” cookies gaat.

Voor de installatie van technische cookies is toestemming van gebruikers niet vereist, terwijl het noodzakelijk is om informatie te verstrekken (artikel 13 van de Privacy Code). Profileer cookies kunnen daarentegen alleen op de terminal van de gebruiker worden geïnstalleerd als ze hun toestemming hebben gegeven nadat ze op een vereenvoudigde manier zijn geïnformeerd.

 

 1. Hoe moet de site-eigenaar vereenvoudigde informatie verstrekken en toestemming vragen om profileer cookies te gebruiken?

Zoals vastgesteld door de Garant in de bepaling vermeld in vraag nr. 4, moet de informatie op twee niveaus worden ingesteld.

Wanneer de gebruiker een website bezoekt (op de startpagina of op een andere pagina), moet onmiddellijk een banner verschijnen met een eerste “korte” informatie, het verzoek om toestemming voor het gebruik van cookies en een link naar toegang naar een meer “uitgebreide” informatie. Op deze pagina kan de gebruiker meer en meer gedetailleerde informatie over cookies vinden, waarbij hij kiest welke specifieke cookies moeten worden geautoriseerd.

 

 1. Hoe moet de banner worden gemaakt?

De banner moet groot genoeg zijn om de inhoud van de webpagina die de gebruiker bezoekt gedeeltelijk te behandelen. Het moet alleen kunnen worden geëlimineerd door een actieve interventie van de gebruiker, dat wil zeggen door de selectie van een element op de onderstaande pagina.

 

 1. Welke indicaties moet de banner bevatten?

In de banner moet worden vermeld dat de site gebruikmaakt van profileer cookies, mogelijk ook van “derden”, waarmee u reclameboodschappen kunt verzenden in overeenstemming met gebruikersvoorkeuren.

Het moet de link bevatten naar de uitgebreide informatie en de aanduiding dat het via die link mogelijk is om toestemming voor de installatie van een cookie te weigeren.

U moet aangeven dat als de gebruiker ervoor kiest om de banner te blijven ‘overslaan’, hij instemt met het gebruik van cookies.

 

 1. Hoe kan de verwerving van toestemming door het gebruik van de banner worden gedocumenteerd?

Om de verkregen toestemming te volgen, kan de site-eigenaar een specifieke technische cookie gebruiken, een systeem dat niet bijzonder invasie is en dat op zijn beurt geen verdere toestemming vereist.

In het bijzijn van dergelijke “documentatie”, is het niet nodig dat de beknopte informatie herhaald wordt bij het tweede bezoek van de gebruiker aan de site, onverminderd de mogelijkheid voor de laatste om toestemming te weigeren en / of te wijzigen, op elk moment en op een manier eenvoudig, zijn eigen opties, bijvoorbeeld door toegang tot de uitgebreide informatie, die daarom vanaf elke pagina van de site koppelbaat moet zijn.

 

 1. Kan de online toestemming voor het gebruik van cookies alleen worden aangevraagd via het gebruik van de banner?

No. De eigenaars van de sites hebben altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van andere methoden dan die welke door de Garant in de bovengenoemde bepaling zijn geïdentificeerd, op voorwaarde dat de gekozen methoden alle vereisten van geldigheid van de wettelijk vereiste toestemming bevatten.

 

 1. Is de verplichting om de banner te gebruiken ook van toepassing op site-eigenaren die alleen technische cookies gebruiken?

No. In dit geval kan de eigenaar van de site de informatie aan gebruikers verstrekken op de manier die hij het meest geschikt acht, bijvoorbeeld ook door de relatieve informatie op te nemen in het privacybeleid dat op de site wordt vermeld.

 

 1. Wat moet de “uitgebreide” informatie aangeven?

Het moet alle wettelijk verplichte elementen bevatten, de kenmerken en doelen van de door de site geïnstalleerde cookies analytisch beschrijven en de gebruiker in staat stellen individuele cookies te selecteren/deflecteren.

Het moet de bijgewerkte link bevatten naar de informatie en naar de toestemmingsformulieren van de derde partijen met wie de houder overeenkomsten heeft gesloten voor de installatie van cookies via zijn website.

Ten slotte moet het de mogelijkheid voor de gebruiker herinneren om zijn cookie-opties ook uit te drukken via de instellingen van de gebruikte browser.

 

 1. Wie moet de informatie verstrekken en toestemming vragen voor het gebruik van cookies?

De website-eigenaar die profilerings-cookies installeert.

Voor cookies van derden die via de site zijn geïnstalleerd, worden de openbaarmakings- en toestemmingsverplichtingen opgelegd aan derden, maar de site-eigenaar, als technische tussenpersoon tussen deze en gebruikers, is verplicht bijgewerkte links in te voegen in de “uitgebreide” informatie op de informatie en de toestemmingsformulieren van de derde partijen zelf.

 

 1. Moet het gebruik van cookies worden gemeld aan de garant?

Profileer cookies, die meestal in de loop van de tijd duren, zijn onderhevig aan kennisgeving, terwijl cookies die verschillende doeleinden hebben en tot de categorie van technische cookies behoren, niet aan de Garant hoeven te worden gemeld.

 

 1. Wanneer worden de door de Garant voorgeschreven maatregelen van kracht met ingang van 8 mei 2014?

De garant heeft voorzien in een overgangsperiode van één jaar na de bekendmaking van de maatregel in het Staatsblad, zodat de belanghebbende partijen zich kunnen vestigen. Deze periode zal eindigen op 2 juni 2015.